تبلیغات
نقشه کشی صنعتی - دانلود کتب درسی

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 8 شهریور 1391
فنی حرفه ای

مشترك

رسم فنی عمومی-بخش ۱ - ۲  - ۳  - ۴

كتاب كار رسم فنی عمومی-بخش  ۱  -   ۲  -  ۳

اجزای ماشین - بخش  ۱  - ۲  -  ۳   - ۴  -  ۵

صنایع چوب وكاغذ

كتاب گزارش كار و فعالیتهای هنرجو كارگاه تولید ۱   -    ۲  -   ۳    -   ۴

كتاب كار خواص فیزیكی ومكانیكی چوب ۱  -  ۲  - ۳  - ۴  -  ۵  -  ۶

رسم فنی صنایع چوب   ۱  ۲  ۳

ساخت وتولید

تراشكاری (۱) ۱  -   ۲   -۳

شناخت وخواص مواد  ۱   -  ۲  -۳

 تكنولوژی وكارگاه ریخته گری ۱ - ۲

آزمایشگاه اندازه گیری دقیق   ۱  -  ۲ - ۳ ۴

تكنولوژی وكارگاه جوشكاری   ۱  -   ۲  -  ۳  -   ۴  ۵

تكنولوژی وكاربرد برق در ماشین افزار ۱   ۲   -   ۳   -   ۴

گزارش كار فعالیتهای كارگاهی تكنولوژی وكارگاه ریخته گری ۱

نقشه كشی عمومی

تكنولوژی و كارگاه نقشه كشی دختران  ۱     -   ۲

تكنولوژی وكارگاه ریخته گری ۱ - ۲

 گزارش كار فعالیتهای كارگاهی تكنولوژی وكارگاه ریخته گری ۱

صنایع فلزی

تكنولوژی وكارگاه تغییرشكل نیم ساخته(۱)  ۱ -  ۲  -۳  -  ۴

تكنولوژی وكارگاه تغییرشكل نیم ساخته(۲) ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ 

تكنولوژی و كارگاه جوش برق  ۱  -  ۲ - ۳  - ۴

تكنولوژی و كارگاه جوش گاز  ۱  -  ۲ -۳ - ۴ -  ۵ - ۶

تاسیسات

بخش تمرین كتاب كار تاسیسات حرارتی  ۱/۱   - ۲/۱    -   ۲   -  ۳  

بخش آزمون كتاب كار تاسیسات حرارتی   ۱  

كاردانش

صنایع چوب وكاغذ

فرایند اجرای پروژه  ۱   -   ۲     -     ۳    -  ۴   -   ۵  مربوط به رشته های مهارتی    تزئینات داخلی چوبی وكابینت سازی چوبی۶۱۰۴و۶۱۰۵

ماشین های ثابت وسیار صنایع چوب   ۱- ۲  -  ۳ - ۴

تكنولوژی فراورده های چوبی  ۱  -  ۲  -  ۳ -  ۴  -  ۵

تكنولوژی رنگ كاری چوب  ۱  - ۲  -  ۳ - ۴

تكنولوژی رنگ كاری چوب درجه ۲    ۱   -  ۲   -   ۳

تكنولوژی روكش كاری محصولات چوبی    ۱     -     ۲    -   ۳    -     ۴    -    ۵

صنایع فلزی

جوشكاری با فرایند قوس الكتریكی e3  جلد۱    ۱    -   ۲    -  ۳

جوشكاری با فرایند قوس الكتریكی e3 جلد۲     ۱    - ۲

جوشكاری با فرایند قوس الكتریكی e3جلد۳  ۱    -  ۲

جوشكاری با فرایند قوس الكتریكی e6 1

جوشكاری با فرایند قوس الكتریكی e7-e8 ۱  -  ۲  -  ۳   -   ۴

ساخت وتولید

فلز كاری وماشین كاری   ۱   -  ۲  ۳    مربوط به  رشته مهارتی نقشه كشی صنعتی به كمك رایانه ۶۱۰۱

 فرزكاری (۱)  ۱  -     ۲    -   ۳ 
 
فرزكاری (۲)  ۱  -    ۲
 
ترسیم نقشه های صنعتی خودرو  ۱  -   ۲  -   ۳  -  ۴ مربوط به رشته مهارتی نقشه كشی صنعتی به كمك رایانه ۶۱۰۱
 
مكانیكال دسكتاپ(۱)      مربوط به رشته مهارتی نقشه كشی صنعتی به كمك رایانه ۶۱۰۱   ۱  -        ۲    -   ۳  -    ۴
 
مكانیكال دسكتاپ(۲)    مربوط به رشته مهارتی نقشه كشی صنعتی به كمك رایانه ۶۱۰۱ ۱    -   ۲
 
برخورد وگسترش مربوط به رشته مهارتی نقشه كشی صنعتی به كمك رایانه ۶۱۰۱ ۱   -   ۲ ۳  - ۴
 
ترسیم نقشه های اجزا ماشین  مربوط به رشته مهارتی نقشه كشی صنعتی به كمك رایانه ۶۱۰۱ ۱   -  ۲
 
ترسیم نقشه های تركیبی  مربوط به رشته مهارتی نقشه كشی صنعتی به كمك رایانه ۶۱۰۱ ۱    -   ۲
 
رسم فنی (۲)      ۱    -    ۲
 
نقشه كشی صنعتی به كمك رایانه (۱)     ۱   -    ۲    -     ۳    -  ۴   -   ۵   - ۶
 
نقشه كشی صنعتی به كمك رایانه (۲)  ۱     -  ۲   -    ۳    -  ۴  -    ۵   -  ۶   
 
 تاسیسات
 
نصب وراه اندازی آبگرمكن دیواری ۱  -  ۲   -  ۳
 
نقشه كشی گازرسانی خانگی و تجاری  ۱ - ۲
 
مكانیك
سیستم سوخت رسانی وجرقه خودروهای سواری  ۱  -  ۲ ۳  ۴ ۵ 


برچسب ها: دانلود کتب فنی، دانلود کتاب رسم فنی، دانلود کتاب آموزش اتوکد، دانلود کتاب آموزش مکانیکال،
ارسال توسط مهدی صفری
آرشیو مطالب
از من بپرس
سوالات نقشه کشی, رسم فنی و نرم افزار خود را از طریق فرم تماس با ما بپرسید

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

خرید شارژ

خرید فیلم

خرید سریال